Przejdź do treści

Audycja 5 – Jak płacić bez pieniędzy?

Pro­gram o tym, skąd wła­ściwie ban­komat wie, ile chcemy od niego pie­niędzy oraz o no­wo­cze­snych spo­so­bach pła­cenia bez uży­wania gotówki.

1. Trochę o bankomacie.

2. Więcej o kar­tach płatniczych.

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe