Przejdź do treści

Audycja 4 – Czy warto wychodzić z domu?

Co da się za­ła­twić nie opusz­czając wła­snego po­koju? Czy In­ternet stanie się wkrótce pod­sta­wowym spo­sobem ko­mu­ni­kacji nie tylko z ludźmi, ale i z instytucjami?

Elek­tro­niczna Skrzynka Po­dawcza Urzędu Miasta Poznania:

http://​www​.po​znan​.pl/mim

Podpis elek­tro­niczny:

http://​www​.podpis​.infor​.pl/

http://​www​.kir​.com​.pl

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe