Przejdź do treści

Audycja 32 – Jak wyhodować sobie koszulę, czyli o naturalnej odzieży

Jak z ro­śliny zrobić ubranie? Czy eko­lo­giczne znaczy spra­wie­dliwe? Czy włókna na­tu­ralne mogą kon­ku­rować z wy­soko tech­no­lo­gicznie za­awan­so­wa­nymi włók­nami sztucz­nymi? Po co nam pa­pier z jedwabiu?

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe