Przejdź do treści

Audycja 28 – Jak z zupy zrobić proszek

Jak z zupy zrobić pro­szek, z któ­rego da się zrobić zupę, czyli o prze­two­rzonej żyw­ności. Jak roz­pu­ścić kawę i usu­szyć mięso? czy dieta zło­żona z zupek chiń­skich jest wartościowa?

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe