Przejdź do treści

Audycja 24 – Czy można prześwietlić zdjęcie cyfrowe? Czyli o aparatach fotograficznych

Jak sprawić, żeby nasze oczy to, co pła­skie, wi­działy prze­strzennie? Po co nam w kinie 3D oku­lary? Czy tech­no­logia 3D to przełom w hi­storii kinematografii?

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe