Przejdź do treści

Audycja 2 – Prąd płynie, prąd nie płynie, czyli wszystko o komputerach

Prąd płynie, prąd nie płynie, czyli wszystko o komputerach

Tu pra­cują nasi in­for­ma­tyczni eksperci:

http://​www​.cie​.put​.po​znan​.pl/

więcej o biokomputerach:

http://​bio​kom​puter​.re​pu​blika​.pl/

i o kom­pu­te­rach kwantowych:

http://​www​.bench​mark​.pl

http://​cordis​.eu​ropa​.eu

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.


Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe