Przejdź do treści

Audycja 2 – Prąd płynie, prąd nie płynie, czyli wszystko o komputerach

Prąd pły­nie, prąd nie pły­nie, czyli wszystko o kom­pu­te­rach

Tu pra­cują nasi in­for­ma­tyczni eks­perci:

http://​www​.cie​.put​.po​znan​.pl/

wię­cej o bio­kom­pu­te­rach:

http://​bio​kom​pu​ter​.re​pu​blika​.pl/

i o kom­pu­te­rach kwan­to­wych:

http://​www​.bench​mark​.pl

http://​cor​dis​.eu​ropa​.eu

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your brow­ser.


Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe