Przejdź do treści

Audycja 11 – Pociąg do nowoczesności, czyli o pojazdach szynowych

Czy ko­ja­rzony po­wszechnie z XIX wie­kiem wy­na­lazek, jakim jest po­jazd szy­nowy, ma rację bytu w wieku XXI? Czy w po­ciągu jest kie­row­nica? Co to znaczy no­wo­czesny tramwaj??

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe