Przejdź do treści

Kontakt

Re­dakcja wor­talu „Nauka i Postep”

Po­li­tech­nika Po­znańska
Dział In­for­macji i Pro­mocji
pl. M. Skłodowskiej-​Curie 5
60–965 Poznań

tel. 61 665 3980


Re­daktor wortalu

Lidia lesz­czyńska lidia.​leszczynska@​put.​poznan.​pl

Człon­kowie re­dakcji wortalu

Jo­lanta Szajbe jolanta.​szajbe@​put.​poznan.​pl

Pimp My Mind

Piotr Gra­czykpiotr.​graczyk@​afera.​com.​pl

Shot na­ukowy

Ja­ro­sław Kę­dzierski jaroslaw.​kedzierski@​tvp.​pl